Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Γ. Κυριάκου
Ε. Ρεμουντάκη
Κ. Θεοδωρόπουλος
Π. Σταυρόπουλος
Σ. Γρηγορίου
Φ. Κούστα

Μ. Μακρής

Α. Ζάρας-E
Α. Ζάρας
Α. Λάλλας
Β. Νικολάου
Θ. Δούβαλη
Μ. Κυριαζοπούλου
Μ. Μπακάκης
Σ. Παπανίκου

Χ. Γκούσκου

Συζήτηση 10 περιπτώσεων

Α. Γυφτάκη
Χ. Χαραλαμπάκης
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-Β. Χασάπη

Back to Top